AVÍS LEGAL

Avís legal de l'Hotel Sant March

Hotel Sant March, domicili Av. Pelegrí, Costa Brava, Tossa de Mar – Girona , informa els usuaris de les pàgines d'Internet de titularitat d'Hotel Sant March de les condicions d'accés i ús de les mateixes.

1. L'accés i l'ús de la pàgina web d'Hotel Sant March queda subjecte a les presents condicions generals.

La utilització a totes les pàgines web de titularitat d'Hotel Sant March suposa l'acceptació plena per l'Usuari de totes les Condicions Generals d'Ús vigents a cada moment en què l'usuari hi accedeixi.

 • Hotel Sant March es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquestes Condicions d'Ús.

2.Propietat Intel·lectual i Industrial.

 • Tots els continguts de les pàgines web d'Hotel Sant March estan sotmesos a la normativa sobre propietat intel·lectual i/o industrial. Els drets sobre els continguts corresponen a l'Hotel Sant March oa tercers si escau. L'usuari només podrà visualitzar i obtenir una còpia privada dels continguts sempre que aquesta còpia sigui exclusivament per a ús personal i privat, quedant terminantment prohibida la seva utilització per a fins comercials.

3.Responsabilitat dels usuaris per ús i continguts.

 • L'usuari no podrà en cap cas modificar o suprimir les dades identificatives que hi hagi si escau dels drets d'Hotel Sant March o de tercers. L'usuari únicament podrà accedir als continguts mitjançant els mitjans o procediments que s'hagin posat en disposició a aquest efecte a la pàgina web d'Hotel Sant March o s'utilitzin habitualment a Internet amb aquesta finalitat, sempre que no impliquin violació de drets de propietat intel·lectual /Industrial o algun tipus de dany per a la pàgina web d'Hotel Sant March i/o la vostra informació o serveis oferts.
 • L'usuari s'obliga a utilitzar els serveis i les informacions de la pàgina web d'Hotel Sant March de conformitat amb la Llei, aquestes condicions generals, la moral, els bons costums i l'ordre públic i fer un ús correcte i lícit dels serveis continguts ia no realitzar les activitats següents: a) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, apologia del terrorisme o contraris als drets humans. b) realitzar actes contraris als drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels seus legítims titulars c) provocar danys en els sistemes informàtics d'Hotel Sant March, dels seus proveïdors o de tercers i/o introduir o difondre virus informàtics, programari nociu o altres tipus de sistemes que puguin causar danys en sistemes informàtics, d) transmetre publicitat o enviament de missatges electrònics no sol·licitats o autoritzats.

4.Renúncies i Limitacions de responsabilitat.

 • Hotel Sant March no serà responsable de la informació, els serveis i/o productes oferts i/o prestats per tercers a través de la pàgina web de – Hotel Sant March ni dels continguts proporcionats per tercers.
 • Hotel Sant March no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el programari o maquinari de l'usuari que es derivi de l'accés a la pàgina web d'Hotel Sant March o de l'ús d'informació o aplicacions contingudes.
 • Hotel Sant March no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d'informació o serveis continguts a la seva pàgina web, ni serà responsable dels danys directes o indirectes en relació amb l'ús dels continguts de la pàgina web.
 • Hotel Sant March no garanteix que els continguts de la pàgina siguin aptes o disponibles fora d'Espanya. En cas que tot o part dels continguts de la pàgina web d'Hotel Sant March siguin considerats il·legals en països diferents d'Espanya, queda prohibit l'accés als mateixos i la seva utilització pels usuaris, i en el cas que aquest sigui produeixi, serà exclusivament sota la responsabilitat dels usuaris, estant aquests obligats al compliment de les lleis nacionals aplicables.
 • L'ús que es pugui fer de la informació i els continguts que apareixen a la pàgina web d'Hotel Sant March i/o de l'accés a altres pàgines web de tercers a través de connexions o “links” que apareixen a la pàgina d'Hotel Sant March es farà sota l'exclusiva responsabilitat d'aquells que efectuïn aquest tipus d'actes, i Hotel Sant March no és responsable en cap cas dels danys o perjudicis que puguin derivar-se d'aquests usos o activitats.

5.General.

 • Hotel Sant March es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l'accés a la pàgina web ia efectuar les modificacions que consideri oportunes de la pàgina, dels serveis o informacions ofertes, de la presentació o localització de les mateixes i de les condicions d'accés i ús de la pàgina web d'Hotel Sant March.
 • Tota la informació que es rebi en aquesta pàgina web es considerarà cedida a l'Hotel Sant March a títol gratuït.
 • El correu electrònic no serà considerat com a mitjà vàlid a l'efecte de presentació de reclamacions. Per fer-ho, s'hauran d'adreçar al Departament d'Assessoria Jurídica d'Hotel Sant March, situat a l'av. Pelegrí, 2, Costa Brava, Tossa de Mar Girona, que indicarà en cada cas les vies a seguir.
 • Totes les qüestions relatives a la pàgina web d'Hotel Sant March es regeixen per la legislació espanyola i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Girona, amb renúncia a qualsevol fur que hi pogués correspondre. Hotel Sant March.